TopMenu

Productie: ecodesign

Code van goede praktijk

Om sanitair warm water te bereiden onderscheiden we twee verschillende principes, met daarnaast nog diverse tussenvormen:

  • Ogenblikkelijke productie – doorstroomprincipe, bvb de gasgeiser
  • Volledige accumulatie, bvb de elektrische boiler op nachttarief

Hiervan is een overzicht gemaakt en zijn voor de belangrijkste types productfiches gemaakt, met het algemene werkingsprincipe, de uitvoeringsvormen en belangrijkste aandachtspunten bij plaatsing en gebruik.

Proefstand ecodesign

Testen aan de proefstand ecodesign, opstelling in Hoboken

Omdat gedurende het project de nieuwe Ecodesign-richtlijn van kracht werd, hebben we ons hierin ingewerkt en is tevens in het kader van dit project een proefstand ontwikkeld die toelaat om kleine gastoestellen van <70 kW te testen volgens deze nieuwe richtlijn en de vooropgestelde tapprofielen, alsook om een comfortanalyse van het toestel te doen. Op deze manier kunnen we de impact ervan inschatten en de methodiek evalueren.

We konden hierbij rekenen op de input en know-how van de productingenieurs van onze partners, wat steeds boeiende discussies opleverde.Op de studiedag zullen we tenslotte ook de verantwoordelijke van de Europese Commissie voor Ecodesign ontvangen om ons in het wettelijke en bijhorende handhavingskader verder wegwijs te maken.