TopMenu

Productie: voorverwarming

Naast de klassieke opwekkingstoestellen is het eveneens mogelijk om de warmtevraag te reduceren door verwarming door middel van :

  • Zon-thermische systemen
  • Warmterecuperatie door middel van douchewarmtewisselaar
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Twee voorverwarmingsmethodes voor sanitair warm water naast elkaar, met name door middel van zonnewarmte en de douchewarmtewisselaar

Voor de zonthermische systemen is een optimalisatietool ontwikkeld in de masterthesis van Thomas Smith, dewelke toelaat om de juiste grootte te kiezen qua buffervolume en aantal panelen. Voor de douchewarmtewisselaar zijn labo-metingen en in situ metingen uitgevoerd om een objectief oordeel te kunnen vormen over de opgegeven rendementen.