TopMenu

Werkpakketten en planning

 

Untitled

 

 

Het projectplan bestaat uit 6 werkpakketten waarbij, vertrekkend van een grondige analyse van het eisenpakket (WP1), zowel de diverse productiemethodes en uitvoeringsvormen (WP2) als het distributieconcept en leidingnetwerk (WP3) geëvalueerd worden. Het doel is hierbij alle noodzakelijke randvoorwaarden en verbanden voor een correcte dimensionering in kaart te brengen.

 

De resultaten van deze deelanalyse worden gebundeld in de ‘code van goede praktijk’ (WP4) waarbij ook verschillende conceptkeuzes in zijn geheel besproken worden, telkens gekoppeld aan een set van eisen. Dit moet de doelgroep in staat stellen een optimale conceptkeuze te maken op basis van het eisenpakket.

 

In WP 5 wordt de kennis van WP1-2-3-4 vertaald naar een praktisch hulpmiddel om een correcte dimensionering te bekomen op basis van de eisen en conceptkeuze. Om de kennisdisseminatie te maximaliseren zijn in WP6 allerlei activiteiten gebundeld die niet exclusief tot één van voorgaande werkpaketten vallen. De geplande disseminatie- en valorisatie – activiteiten zijn echter niet exclusief verbonden aan dit werkpakket.