TopMenu

Rekentools

De rekenregels, maar ook enkele kleinere tools om leidingdruk te evalueren of zonneboilers te dimensioneren hebben geresulteerd in de ontwikkeling van enkele ontwerptools.

Een eerste beta-versie van onze dimensioneringstool voor de warmteproductie is hier te vinden: Dimensioneringstool. Om de tool te hanteren is er ook een handleiding gemaakt die je hier kan terugvinden. Verdere ontwikkeling zullen mogelijk gemaakt worden in het vervolgproject Instal2020.

Verder is  een DistributieTool (meer info: masterthesis van P. De Witte) en een rekenblad ontwikkeld om drukval doorheen leidingen te berekenen en zo de einddruk te bepalen aan de tappunten.

Om zonneboilers te dimensioneren is eveneens een tool ontwikkeld (meer info: masterthesis van T. Smith) die toelaat om de externe (interne) naverwarming te dimensioneren (Selectieprocedure_externe_naverwarming ).